Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald door de tijd is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op (of via) deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. SIGNANDSEE heeft als doel de gebruiker te informeren en ideeën te geven voor een verdere zoektocht naar informatie, aankoop, etc.  Het aangeboden fotomateriaal is enkel een hulpmiddel voor ideeën.

SIGANANDSEE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of voor rechten op namen en foto's.